Ösans nedre fiskevårdsområdesförening startade 1986 genom att åns fiskerättsinnehavare gick samman för att lättare samförvalta fisket i ån. Idag utgörs föreningen av omkring 100 medlemmar, varav de flesta är nuvarande fiskerättsinnehavare.

Föreningen håller sin årsstämma i mars och sammanträder vanligtvis i Altuna bygdegård i samhället Ulvåker.

Styrelsen består av följande personer:

Ordförande: Roland Bertilsson
Kassör: Sune Svensson
Sekreterare: Stefan Tivenäs
Ledamot: Hannes Byström Mollstedt
Ledamot: Gustav Beckman
Ledamot: Per Erik Wallin