I nedre Ösan förekommer de vanligaste sötvattensfiskarna, så som abborre, gädda, mört och löja i rikliga bestånd. Dessutom finns spridda förekomster av färna, bäcköring, lake, sutare, braxen, björkna och id. Flera av de sistnämnda arterna förekommer dock sporadiskt och främst i anslutning till sjön Östen.

Fisket sker vanligtvis från land eller båt med mindre utrustning då utrymmet ofta begränsas av vegetationen utmed ån.

Fiskekort köpes enklast via iFiske, men finns även att köpa hos EL-GE Sportfiske i Skövde.

Här följer föreningens fiskeregler

  • Fiskekortet avser sträckan från dammen Fjällakvarn i samhället Fjället till åns utlopp i sjön Östen.
  • Fiskekort gäller enbart för fiske med spö av olika slag och gäller inte för kräftor. All öring ska släppas tillbaka och riktat fiske sker med hullingfri krok (tilltryckt hulling går bra).
  • Det är inte tillåtet att fiska från trädgårdar och att gå på odlad mark.
  • Dagskort gäller 24 timmar från angivet klockslag. Årskort gäller kalenderår 1/1-31/12, pris lika oavsett inköpsdatum. Barn och unga under 18 får fiska gratis men måste kunna bevisa rätt ålder och följa fiskereglerna.
  • Fiskekortet är personligt och får inte överlåtas. Namn skall finnas skrivet på de fysiska fiskekorten.
  • Fiskekortet innebär inte rätt att fiska från båt och kanot under kräftfisketiden augusti–oktober.
  • Fiskekortet ska alltid medföras vid fiske och ska vid begäran visas upp för fiskerättsägare eller tillsynsman.
Att meta är allt bra trevligt!